กรอกข้อมูลชำระเงิน
ชื่อ สกุล *
รายการสั่งซื้อ (Order Number) *

เลือกธนาคารที่โอนเข้า
กสิกรไทย เซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น

กรุงเทพ เซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น

ไทยพาณิชย์ กระนวน

กรุงไทย กระนวน

กรุงศรีอยุธยา เซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น

สลิป *