Post Tagged with: "ดราฟโลโก้"

ดราฟรูป

ดราฟรูป หรือโลโก้ อย่างง่ายด้วยโปรแกรม Illustrator

หลายครั้งในการใช้งานโลโก้ เราจำเป็นต้องใช้โลโก้ขนาดใหญ่ ถ้าเราขยายโลโก้จากไฟล์ประเภท JPEG หรือ Gif หรือ PNG อาจทำให้ภาพแตกได้ ดังนั้นเราจำเป็นต้องใช้โ […]

Read More