Post Tagged with: "ทำให้คอมเร็วขึ้น"

ปิด service ทำให้คอมเร็วขึ้น

ปิดโปรแกรมที่แอบรันอยู่เบื้องหลัง เพิ่มความเร็วคอมได้เยอะ

เคยไหม? บางครั้งรู้สึกว่า ทำไมคอมถึงบู๊ตช้าจัง โดยเฉพาะการใช้งานไปนานๆ คอมเริ่มอืด หน่วง ผิดกับตอนลง Windows ใหม่ๆ สาเหตุคอมช้ามาจากอะไร? การที่คอมหน่ […]

Read More
increase_space_windows

ทำอย่างไรคอมถึงจะเร็วขึ้น

สถานการณ์ในปัจจุบัน คอมของคุณเป็นอย่างไรกันบ้างครับ? เคยเร็วตอนลง Windows ใหม่ๆ ใช่ไหม แล้วตอนนี้ล่ะ ? หลายคนคงบ่นและมีคำถามว่า ทำไมมันช้า มันอืด ไม่ท […]

Read More