Post Tagged with: "ฟอร์แมตไดร์ฟบนอูบูนตู"

วิธีการฟอร์แมตไดรฟ์ USB ใน Ubuntu โดยการใช้ GParted

หากแฟลชไดรฟ์ของคุณไม่สามารถฟอร์แมตอย่างสมบูรณ์ได้ มันจะไม่โชว์บนเมนูของ Ubuntu สำหรับบทความนี้จะมาแสดงวิธีการฟอร์แมต USB ด้วยการใช้เครื่องมือชื่อว่า G […]

Read More