Post Tagged with: "มือถืออัพภาพอัตโนมัติ"

ตั้งค่าอัพโหลดภาพจากมือถืออัตโนมัติ

ตั้งค่าให้สมาร์ทโฟน อัพโหลดภาพอัตโนมัติ

สมาร์ทโฟนสมัยใหม่ในปัจจุบัน เมื่อคุณถ่ายภาพเสร็จปั๊บ สามารถอัพโหลดภาพไว้บนคลาวด์ได้อย่างอัตโนมัติ ทำให้แน่ใจได้ว่า ภาพที่คุณถ่ายนั้นถูก Back up ไว้อย่ […]

Read More