Post Tagged with: "อยากซื้อกล้องมือสอง ทำอย่างไร"

การเลือกซื้อกล้อง DSLR มือสอง [สำหรับมือใหม่]

การซื้อของมือสอง สิ่งที่เราต้องยอมรับคือความเสี่ยงว่าของที่ได้มาจะคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปหรือไม่ แต่บางครั้งหากเราเป็นมือใหม่ จะเลือกซื้ออย่างไรเพื่อใ […]

Read More