Post Tagged with: "photosketcher"

photosketcher

Photosketcher โปรแกรมทำลายเส้นให้กับภาพวาด

หลายครั้งเราก็อยากเปลี่ยนรูปถ่ายเป็นลายเส้น ซึ่งก็มีหลากหลายวิธี ใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ก็ยากไป ใช้ Illustrator ก็ไม่มีพื้นฐาน ครั้งจะจ้างคนวาด ก็ […]

Read More